Ochrana osobních údajů

Společnost GARAGE SPORT si je vědomá toho, že téma ochrany údajů při nakupování prostřednictvím internetu je mimořádně důležité. Proto jsou všechny Vaše osobní údaje (adresa, zákaznické číslo, e-mailová adresa atd.) ze všech formulářů na naší stránce přenášené zašifrované pomocí techniky SSL (Secure Socket Layer) a tím jsou chráněné před přístupem nepovolané osoby a před zneužitím cizí osobou.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost GARAGE SPORT s.r.o., se sídlem Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR, IČ: 47 357 380, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl: Sro, vložka číslo 24752/S (dále jen), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Společnost GARAGE SPORT je možné kontaktovat písemně e-mailem na adrese info@garage-sport.sk, poštou na adrese GARAGE SPORT s.r.o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR nebo telefonicky na telefonním čísle: 00421 948 469 636.

Společnost GARAGE SPORT klade velký důraz na nakládání s Vašimi osobními údaji. Řídíme se zákony o ochraně osobních údajů, které jsou shromažďované výlučně pro potřeby společnosti GARAGE SPORT a zpracovávané pro realizaci hospodářské činnosti firmy, organizaci propagačních a reklamních akcí.

Naši webovou stránku můžete navštívit i bez toho, abyste museli uvést jakékoli osobní údaje. V některých případech od Vás ale tyto údaje potřebujeme, a to:

 • při objednávce
 • při kontaktu s námi
 • při účasti v soutěžích
 • při vyžádání katalogu
 • při předplacení/zrušení Newsletteru
 • při telefonické podpoře

Společnost GARAGE SPORT zpracovává pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet společnosti GARAGE SPORT), pro účely vyřizování reklamací i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace. Jednotlivé osobní údaje používáme k realizaci objednávek, k dodávání zboží, k realizaci platby, aby se předešlo zneužití internetové stránky a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách.

Osobní údaje jsou uchovávané po dobu plnění smlouvy o koupi zboží a během doby záruční lhůty na dodané zboží. Při udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů udělíte souhlas, tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Maximální doba uložení osobních údajů je 10 let.

Pro rychlejší komunikaci Vás prosíme, abyste nám zaslali Vaši e-mailovou adresu. Samozřejmě ji používáme k reklamním účelům pouze tehdy, pokud k tomu dáte výslovný souhlas. Dále používáme a zpracováváme Vaše údaje o adrese a objednací údaje jak pro vlastní, tak pro cizí marketingové účely, zabývající se zasilatelskou službou a předáváme za tímto účelem tyto údaje i dalším osobám. Samozřejmě můžete povolení k používání, zpracování a předávání údajů pro marketingové účely kdykoli odvolat tím, že nám pošlete příslušnou zprávu. Toto můžete učinit poštou oznámením na GARAGE SPORT, s.r.o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR nebo zasláním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé):

 • Onlyne, s.r.o., Digital marketing agency, Letní 40, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČ: 50 519 344, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice l, Oddíl Sro, 39997/V – marketingová agentura
 • GLS General Logistics Systems, s.r.o., Lískovská cesta 13, 962 21 Lískovec, Slovenská republika, IČ: 36 624 942, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, 9084/S – kurýrní služba
 • INTIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje, Slovenská republika, IČ: 31 342 621, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava l, Oddíl Sro, 4376/B – kurýrní služba
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika, IČ: 36 631 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 803/S – doručování zásilek

Od účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“), které vstoupí v platnost dne 25.05.2018 máte právo ve smyslu článků 12 až 22 Nařízení pro transparentní zpracování osobních údajů, právo na

informace a přístup k údajům, právo na opravu a vymazání údajů (k zapomenutí), právo na omezení zpracovávání údajů a právo na přenosnost údajů. Ve smyslu uvedeného máte právo i vznést námitku při zpracovávání pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování. Pro podrobnější informace o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce na kontaktní adrese GARAGE SPORT, s.r.o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR nebo zasláním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u kterého můžete podat stížnost.

Osobní údaje ukládáme v první řadě z důvodu optimální realizace objednávky a za tím účelem ji případně poskytneme dalším subjektům. Tyto údaje příjemce smějí být použité výhradně k realizaci objednávky. Jiné použití osobních údajů bez Vašeho osobního souhlasu nejsou povoleny. Vaše údaje o adrese a kontaktní údaje používáme pro vlastní účely, jakož i pro cizí marketingové účely, zabývající se zasilatelskou službou a předáváme za tímto účelem tyto údaje i dalším osobám. Vámi poskytnuté kontaktní údaje s Vaším souhlasem jsme oprávněni používat k zasílání marketingových informací, včetně elektronických Newsletterů. Samozřejmě povolení k používání, zpracování a poskytování údajů kvůli marketingovým účelům je dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat tím, že nám pošlete zprávu. Můžete to udělat poštou na adresu GARAGE SPORT, s.r.o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR nebo zasláním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk

COOKIES

Společnost GARAGE SPORT používá Cookies, které umožňují zpříjemnit Váš nákup co nejvíce. V našich Cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě internetové stránky přenášejí do počítače návštěvníka. Ukládají se na pevném disku s přesně určenou životností a využívají se během návštěvy stránky tzv. „Internet Session“ a vytvářejí takzvanou Session-Cookie.

Automaticky se z pevného disku vymazávají při uzavření internetového prohlížeče.

Jak Vám zapnutí souborů cookies může pomoci?

Pro úspěšné přihlášení a správné fungování systému je třeba, aby ve Vašem prohlížeči byla zapnutá funkce Cookies. Se zapnutými soubory cookies bude pro Vás prohlížení webu jednodušší.

Jsou s Cookies spojena rizika?

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač. Cookie nemůže serveru poskytnout žádná data z Vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče. Cookie sama je přenášena v rámci šifrovaného spojení a není ukládána na disk, takže ji nikdo nemůže získat ani zachycením „po cestě“, ani z Vašeho disku. Navíc každá cookie v sobě obsahuje čas svého vytvoření a je platná jen po krátkou dobu po něm. Potom se stává zcela nepoužitelnou.

Pokud i přesto máte obavy z cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že cookies nebudou vůbec nebo alespoň nepozorované akceptované.

Takto nastavíte používání Cookies ve Vašem prohlížeči!

Internet Explorer:

Otevřete v menu „Nástroje“ záložku „Možnosti sítě internet“. Vyberte kartu „Ochrana osobních údajů“. Nastavením na „Blokovat všechny soubory Cookies“ zabráníte jakémukoliv ukládání Cookies. Díky posuvnému regulátoru můžete provést nastavení dle vlastního uvážení. Kromě toho máte možnost pomocí tlačítka „Upřesnění“ provést svá vlastní nastavení. Znovu aktivujte v otevřeném okně výběr „Přepsat automatické zpracovávání souboru cookies“ a vyberte nastavení „Zobrazit výzvu“ a u každého souboru cookies obdržíte hlášení. Bližší informace o možnostech obdržíte prostřednictvím funkce nápověda. Svá nastavení pak potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ na všech otevřených oknech.

Srovnatelné možnosti nastavení naleznete i v prohlížeči Firefox v menu „Nástroje“ a podmenu „Možnosti“. Nastavení proveďte na kartě „Soukromí“ a „Bezpečnost“, kde v části „Cookies“ můžete provést nastavení podle svého přání. Berte v úvahu to, že odmítnutí Cookies může vést k omezenému používání internetových stránek. Pokud vložíte například do košíku zboží, přečte si náš server kód z Cookies, a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Pokud navštívíte po Vaší cestě za nákupem na www.modneveci.sk další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněn. Tato služba je možná pouze při používání Cookies! Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý.

Soutěže na FB

 • Společnost GARAGE SPORT zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst.1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností GARAGE SPORT je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.
 • Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně i označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Poskytování podpory přes FB

 • V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost GARAGE SPORT bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu subjektu údajů a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.
 • Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6, odst.1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností GARAGE SPORT je nezbytné pro poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
 • Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www .facebook.com/policy.php).
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníky.

ÚDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU A STRÁNEK SOCIAL MEDIA:

Používání cookies

Během návštěvy našeho Internetového obchodu se do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení uloží textové soubory (dále: cookies). Správce souborů používá hlavně tzv. Session-Cookies, které se po zavření prohlížeče ihned vymažou. Pomocí nich lze zobrazit obsah košíku během prohlížení jakékoli stránky, Kupující si zde může přečíst kolik zboží přidal do košíku a jaká je jejich aktuální jednotná cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní údaje. Kromě toho Správce souborů používá také cookies, které jsou použitelné během více návštěv. Tyto cookies neobsahují údaje o adrese (jako například jméno Kupujícího, e-mailovou adresu atd.) nebo jiné osobní údaje, pouze následující údaje: IP adresa Kupujícího. Na základě těchto cookies je nabídka Internetového obchodu Správce souborů více přátelštější, účinnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je možné například to, že na webové stránce se objevují ty informace, které vyhovují zájmům Kupujícího. Jediným cílem je to, aby se nabídka co nejlépe přizpůsobila požadavkům Kupujícího a aby prohlížení bylo co nejpohodlnější. Identifikace osoby Kupujícího prostřednictvím těchto cookies není možná. Samozřejmě, prohlížeč lze nastavit také tak, aby cookies používané během více návštěv neuložil na pevný disk, avšak jednotlivé funkce Internetového obchodu může Kupující využívat pouze při používání cookies. Například, vložíte-li zboží do košíku, server přečte kód cookies a takto si zapamatuje, že zboží patří do košíku Kupujícího. Pokud Kupující během nákupu v Internetovém obchodě navštíví další webové stránky a poté se vrátí k nákupu, v košíku zůstane vše, co bylo dříve přidáno. Tato služba je možná například jen při povolení používání cookies. Proto Správce souborů navrhuje, aby Kupující nechal zapnuté cookies. Prohlížení a odstranění cookies je kdykoli možné, prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, o čemž získáte další informace pomocí funkce prohlížeče „Pomocník“.

Používání eTracker:

Naše stránka používá program Google Analytics, službu internetové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics funguje rovněž na bázi cookies, a sice textových souborů, které se archivují ve Vašem počítači a umožní analýzu používání naší webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím cookies a prostřednictvím Vašeho používání této stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se také archivují. Vaše IP adresa však přejde v předem zkrácené formě v případě, že se nachází v rámci členských států Evropské Unie, nebo v jiných smluvních zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech přechází celá IP adresa na Google server nacházející se v USA, kde dochází pak ke zkrácení. Google tyto informace používá k tomu, aby vyhodnotil používání webové stránky prostřednictvím Vás, aby vyhotovil oznámení o aktivitách, a aby poskytoval další služby provozovatelům stránky ohledně používání webové stránky. Přeposlaná IP adresa z Vašeho prohlížeče není kombinována v rámci Google Analytics s jinými Google údaji.

Používání Google Analytics:

Správným nastavením prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies. Kromě toho, přeposílání a zpracovávání údajů (včetně IP adresy) vytvořených prostřednictvím cookies a prostřednictvím Vašeho používání internetové stránky můžete předejít, pokud si stáhnete a nainstalujete tento pomocný prohlížeč (plugin) z následující stránky: http://tools.google.com/dlpage /gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing:

Během návštěvy naší stránky posíláme na počítač návštěvníka jeden nebo více cookies, to znamená malý soubor obsahující jeden řetězec, pomocí kterého (jejichž) bude možné identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies jsou zabezpečeny přes Google, jejich využívání probíhá prostřednictvím systému Google Adwords. Tyto cookies posíláme na počítač návštěvníka až po návštěvě jednotlivých podstránek, takže v těchto archivujeme pouze skutečnost a čas návštěvy podstránky, žádné další informace. Externí dodavatelé, mezi nimiž i Google, archivují pomocí těchto cookies, pokud již uživatel předtím navštívil webovou stránku inzerujícího, přičemž na základě toho mu uveřejňují inzeráty na internetových stránkách externích dodavatelů – mezi nimiž i Google.

Cookies z Google mohou uživatelé zakázat na stránce sloužící k vypnutí Google oznámení. (Toto může pro uživatele znamenat i to, že na stránce Network Advertising Initiative mohou zakázat i cookies externích dodavatelů.) Webtracking: Na této internetové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience.  Jedná se o nástroj, který poskytuje Facebook a který nám umožňuje měřit a shromažďovat údaje o našich uživatelích pomocí cookies, web beacons a podobných technologií a efektivněji přizpůsobovat své reklamní aktivity na Facebooku například tak, že se příspěvky budou zobrazovat pouze návštěvníkům naší webové stránky. Facebooku přitom neodesíláme žádné osobní údaje. Údaje zachycené pomocí této technologie se Facebooku předávají výlučně zakódované. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Další informace o této webové technologii naleznete v prohlášení Facebooku o ochraně údajů na https://www.facebook.com/about/privacy/. Zde můžete deaktivovat získávání údajů prostřednictvím technologie Custom Audience https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Napojení na sociální pluginy:

Napojení na sociální pluginy: Na www.blackhilloutdoor.sk se využívají sociální pluginy Facebooku, Googlu, Pinterestu, Instagramu s cílem učinit on-line obchod osobnějším. Proto používáme tlačítko „LIKE“ (známé také jako tlačítko „Líbí se mi“), tlačítko „Google +1“ a tlačítko Pinterestu „Pin-It“. Jedná se o nabídky amerických společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Když navštívíte stránku www.blackhilloutdoor.sk, která obsahuje takový plugin, vytvoří se přímé propojení na Facebook a Google+. Pokud jste přihlášeni na Facebooku nebo Googlu, mohou tyto pluginy přiřadit návštěvu Vašemu účtu na Facebooku, příp. na Google+. Když interagujete s pluginy, například když stisknete tlačítko „Líbí se mi“ nebo když zanecháte komentář, přenese se příslušná informace z Vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam se uloží. Odhlášení se z Facebooku, resp. z Google+ zabrání přiřazení údajů k Vašemu profilu. O používání Vašich údajů po souhlasu poskytují všechny společnosti na svých internetových stránkách (Facebook Informace o ochraně údajů, Google Prohlášení o ochraně údajů, Pinterest Privacy Policy, Instagram Zásady používání údajů) detailní informace týkající se druhu, účelu a dalšího zpracování Vašich údajů. Zde naleznete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany svého soukromí, jakož i o možnosti odvolání.

Retargetingové technologie:

Tato webová stránka používá na internetu retargetingovou technologii. Ta umožňuje cíleně oslovit reklamou ty uživatele internetu, kteří se již zajímali o náš obchod a naše výrobky. Ze studií víme, že používání personalizované reklamy přizpůsobené zájmům uživatelů je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, která nemá takový osobní rozměr. Reklamní prostředky se při retargetingu využívají na základě analýzy předchozího spotřebitelského chování, založené na cookie. Samozřejmě se ani zde neukládají žádné osobní údaje a stejně samozřejmé je používání retargetingové technologie, při kterém se zohledňují platné právní předpisy na ochranu údajů. Prosíme, berte v úvahu: Zde máte možnost mít námitky proti zobrazování pluginů pro sociální sítě. Na základě Vaší námitky se aktivuje soubor cookie, který bude trvale zabraňovat přenosu dat na Facebook a Google, s výjimkou případu, pokud jste tento soubor cookie ve vašem prohlížeči cíleně nebo prostřednictvím „Odstranit všechny soubory cookie“ vymazali. Námitku můžete kdykoli zopakovat.“

Tyto informace a zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018

doručenie

V rámci ČR

doručení do 24 hod. nebo druhý den

záruka 3 roky

Záruka 3 roky

na zipy YKK

garancia

Garance

vrácení peněz

skladom

Veškeré zboží

skladem