Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GARAGE SPORT s. r.o. – provozovatele elektronického obchodu www.blackhilloutdoor.sk

Máte zájem o vyzkoušení více našich produktů najednou, protože si nejste jistí velikostí nebo barvou?

V tom případě při uskutečnění objednávky vyberte platbu na dobírku nebo bankovní převod.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi kupujícím (dále jen „ kupující “) a prodávajícím, (dále jen „ prodávající “), jejímž předmětem je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „ e-shop “) na internetové adrese blackhilloutdoor.sk .
 2. Prodávající

GARAGE SPORT s.r.o.

Rázusova 15, 977 01 Brezno

IČ: 47 357 380

DIČ: 2023839488

Tel: +421 948 465 876

E-mail: info@garage-sport.sk

Obchodní rejstřík Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo 24752/S

 1. Kupující

Každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím e-shopu, telefonicky nebo odesláním objednávky elektronicky, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.

 1. Kupující spotřebitel

Je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 1. Kupující podnikatel

Je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. zák.“):

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 1. E-shop

Je elektronický obchod prodávajícího na internetové adrese www.blackhilloutdoor.sk

 1. Zboží

Jsou všechny naceněné produkty zveřejněné v nabídce e-shopu na internetové adrese www.blackhilloutdoor.sk

 1. Objednávka

Je objednání zboží kupujícím u prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu www.blackhilloutdoor.sk . Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy kupujícím, která se potvrzením prodávajícího stává kupní smlouvou.

 1. Kupující souhlasí s používáním elektronických prostředků, především e-shopu a e-mailu, ke komunikaci mezi smluvními stranami.
 2. Orgán dozoru

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

fax č. 048/4124 693

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzená na základě dotazu kupujícího.

Kromě běžně dodávaného zboží může kupující individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení zboží podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (dále jen „zboží zhotovené na zakázku“). Z povahy zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v relevantních právních předpisech a těchto obchodních podmínkách.

Zájemce o zhotovení zboží na zakázku může své požadavky a žádost o zpracování cenové nabídky zaslat prodávajícímu e-mailem na info@blackhilloutdoor.sk.

 1. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře nacházejícího se na e-shopu prodávajícího e-mailem na info@blackhilloutdoor.sk, nebo ve formě telefonické objednávky na čísle + 421 948 469 636.
 2. Objednávka uskutečněná e-mailem nebo telefonicky musí obsahovat:
 • Jméno a příjmení kupujícího
 • Poštovní adresa pro doručení zboží
 • Telefonní číslo nebo e-mail
 • Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
 • Počet kusů z každé položky zboží
 • Datum vystavení objednávky
 • Způsob platby
 • Způsob dopravy

V případě podnikatele:

 • IČO a SK DIČ společnosti
 • Kontaktní osobu a telefon
 • Fakturační adresu (je-li jiná než adresa dodání).
 • Při nákupu prostřednictvím e-shopu postupuje kupující tak, že vybrané zboží umístí do košíku kliknutím „Přidat do košíku“. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku vyplní dodací údaje. Po kontrole objednávky zaklikne „pokračovat v objednávce“. Po přihlášení se do uživatelského účtu odešle kupující objednávku kliknutím na „Objednat s povinností platby“. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoli prostředku dálkové komunikace je závazná. Kupující odesláním vyplněné objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 2. Přijetí objednávky potvrdí prodávající e-mailem. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze jen na základě dohody obou smluvních stran, těchto VOP nebo ze zákonných důvodů.
 3. Kupující je oprávněn objednávku prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, bezplatně stornovat do 24 hodin ode dne jejího odeslání.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Smluvními stranami jsou prodávající a kupující.

 1. Prodávající je povinen
 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v požadované kvalitě, množství, ceně a dohodnutém termínu. Zabalit jej nebo připravit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně.
 • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.
 1. Prodávající má právo
 • k řádnému a včasnému zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 • stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 1. Kupující je povinen
 • převzít zakoupené nebo objednané zboží
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího
 1. Kupující má právo
 • k dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

IV. CENOVÉ PODMÍNKY

 1. Ceny jednotlivých produktů zobrazených na stránkách předmětného e-shopu jsou aktuální a platné, uváděné v měně CZK včetně DPH.
 2. Cena zboží zhotoveného na zakázku bude vypočtena individuálně na základě žádosti v závislosti na požadavcích zájemce.
 3. Kupní cena zboží platí vždy v okamžiku provedení objednávky kupujícím bez ohledu na její pozdější změny.
 4. Konečná cena je včetně všech daní a poplatků, včetně poštovného a balného.
 5. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílán originál faktury – daňový doklad a návod k údržbě. Originál faktury zároveň slouží jako dodací a záruční list.

V. DOPRAVA

 1. Kupující si může zvolit některý z následujících způsobů dodání:
 • Kurýrem GLS
 • Českou poštou
 • Osobní odběr v provozovně
 1. Bližší podmínky o dopravě jsou zveřejněny na e-shopu v sekci Doprava

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží.
 2. Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:
 • v hotovosti při osobním převzetí zboží
 • na dobírku
 • na základě zálohové faktury bankovním převodem nebo vkladem na účet.
 1. Způsob platby si kupující zvolí sám přes objednávkový formulář zveřejněný na e-shopu.
 2. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s povinností platby, ceny zboží, nákladů na dopravu a provedení platby dle volby kupujícího.

VII. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a v případě platby předem bankovním převodem ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 2. Zboží zhotovené na zakázku bude kupujícímu dodáno ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami.
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, který si kupující zvolil v objednávce zboží. O expedování bude kupující vyrozuměn e-mailem.
 4. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění.
 5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce, osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.
 6. Prodávající neodpovídá za prodlení dodání zboží a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při zadání elektronické nebo telefonické objednávky neposkytl všechny požadované údaje, nebo chybně poskytl požadované údaje v objednávce.
 7. Od okamžiku předání zboží k přepravě dopravci, odpovídá za případnou škodu dopravce. Z uvedeného důvodu je třeba, aby kupující nebo jím pověřená osoba při přebírání zboží zkontrolovala, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozený. V případě jeho poškození může kupující odmítnout převzetí zboží nebo zboží převzít a přímo na místě sepsat s kurýrem záznam o zjištěných vadách způsobených během přepravy.
 8. V případě, že kupující zjistí poškození zboží nebo jinou vadu až po jeho převzetí, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu e-mailem na info@blackhilloutdoor.sk .
 9. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží v dohodnutém čase, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění.

VIII NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho zaplacením celé kupní ceny a převzetím na místě dodání, které určil.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. V souladu s § 7 ods. 6 písm. c) zákona 102/2014 Z.z. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku.
 5. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem. Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na e-shopu.
 6. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy lze zaslat v listinné formě na adresu:

GARAGE SPORT, Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR nebo mailem na info@blackhilloutdoor.sk

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
 2. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Spotřebitel zašle zboží/předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese: GARAGE SPORT, Rázusova 15, 977 01 Brezno, SR.

Při osobním předání zboží je třeba prodávajícího předem kontaktovat ohledně sjednání termínu předání.

 1. Spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, jinak odpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
 2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.
 3. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, pouze v případě, že prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 4. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení od prodávajícího, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
 6. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
 7. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení, snáší kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.
 9. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

X. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním elektronického obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem Slovenské republiky.
 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudem Slovenské republiky.
 3. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu lze zaslat elektronickou poštou na e-mail info@blackhilloutdoor.sk nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.
 4. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č . 391/2015 Z.z. o alternativním řešení sporů.
 5. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra SR, mezi které patří například i Slovenská obchodní inspekce (soi.sk) -na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoli spotřebitelského sporu https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 6. Návrh/podnět lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může kupující využít formulář, který je zveřejněn na e-shopu prodávajícího na adrese blackhilloutdoor.sk , nebo je dostupný na webovém sídle ministerstva hospodářství SR ( https://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr/146956s ) a každého subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním on-line formuláře na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html . Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel.
 8. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel.
 9. K návrhu kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.
 10. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslená hodnota sporu nepřesahuje částku 500 CZK nebo podá-li spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího nebo marného uplynutí 30denní lhůty k vyjádření k žádosti.
 11. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele žádat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 120 CZK.
 12. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonického kontaktu a elektronických prostředků.
 13. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvláště složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle první věty prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.
 14. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska

XI. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na prodané zboží. Záruka se poskytuje za podmínek stanovených právními předpisy Slovenské republiky.
 2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba veškerého zboží pro kupujícího je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka a záruční doba u kupujícího – podnikatele, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.
 3. Bližší podmínky záruky, vad a reklamací se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu prodávajícího, který je zveřejněn v sekci Reklamační řád na internetové stránce blackhilloutdoor.sk

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zajištění souladu společnosti GARAGE SPORT s.r.o., s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky), všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce ochrana osobních údajů.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na stránce internetového obchodu blackhilloutdoor.sk v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VOP, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.“), zákona o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i jinými souvisejícími předpisy.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím -podnikatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.06.2017.
doručenie

V rámci ČR

doručení do 24 hod. nebo druhý den

záruka 3 roky

Záruka 3 roky

na zipy YKK

garancia

Garance

vrácení peněz

skladom

Veškeré zboží

skladem